O NAMA

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) je privredna asocijacija koja zastupa interese svojih članica pred institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, kao i relevantnim asocijacijama u inostranstvu, u cilju ostvarivanja povoljnijeg ambijenta privređivanja, većeg i bržeg otvaranja novih kapaciteta, poboljšanja i povećanja konkurentnosti domaćeg proizvoda i usluga na domaćem i ino tržištu u uslovima liberalizacije tržišta.

Pored navedenog, putem Instituta za edukacju VTK/STK BiH djeluje na području izrade i realizacije stručnih edukativnih programa, koji za cilj imaju stručno osposobljavanje i unaprjeđenje i podizanje kompetencija uposlenika bh. kompanija i predstavnika bh. poslovne zajednice.

Institut za edukaciju VTK/STK BiH razvija i promovira poduzetništvo, priprema i izvodi programe stručnog i profesionalnog osposobljavanja (seminari, webinari, radionice, škole, informativni skupovi, konferencije, okrugli stolovi, itd.), povezuje ideje i znanje, te kreira stručne obuke prema željama, potrebama i zahtjevima bh. privrede.

Institut za edukaciju VTK/STK BiH organizira godišnje više od 50 edukacija, na kojima učestvuje više od 2.000 polaznika.

U okviru Projekta “EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”, VTK/STK BiH je implementirala „Digitalnu akademiju“, koja je imala za cilj unaprijediti praktična znanja bh. kompanija o primjeni digitalnih alata i društvenih medija u biznisu.

U okviru „Digitalne akademije“ kreiran je Learning Management System (LMS) Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, kao platforma namijenjena za online obuke, self-study kurseve i webinare. Nadamo se da će platforma postati nezaobilazan digitalni alat za sve uposlenike naših kompanija u njihovom stručnom usavršavanju i edukaciji.

www.komorabih.ba